O projekcie

Kultura jako klucz do rozwoju osobistego i społecznego

Celem „Życia w Labiryncie Sztuki” jest podniesienie poziomu wiedzy o kulturze i sztuce odbiorców, a także kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. To przekonanie leży u podstaw działań organizacji, która od lat stara się dostarczać atrakcyjne i innowacyjne rozwiązania edukacyjne i artystyczne. Życie w Labiryncie Sztuki jest naturalnym rozszerzeniem tych działań i stanowi próbę dostarczenia jeszcze lepszych narzędzi do nauki i zrozumienia kultury i sztuki.

Innowacyjne podejście do edukacji artystycznej

Jednym z kluczowych elementów projektu jest innowacyjny sposób prezentacji kontekstów sztuki. Wypracowany przez ekspertów, jest on linearną narracją, która łączy historię sztuki z literaturą, muzyką i filmem. Wszystko to przy wykorzystaniu multimedialnych narzędzi i QR kodów, które pozwalają na interakcję nauczyciela z grupą. Dzięki QR kodom, nauczyciel podczas lekcji może np. wspólnie z uczniami odsłuchać fragmenty utworów muzycznych, które są związane z dziełami sztuki omawianymi w danym kontekście.

Wspieramy nauczycieli i uczniów

Życie w Labiryncie Sztuki to nie tylko lekcje i materiały edukacyjne. To także warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz wykłady specjalistów z różnych dziedzin sztuki. To wsparcie, które pozwoli nauczycielom skutecznie przekazywać wiedzę, a uczniom na zrozumienie i docenienie kultury i sztuki.

Zapraszamy do zapoznania się z lekcjami online!